3. Faderen

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

I Daniel 7 bliver en himmelsk domsscene beskrevet. Hvilken frase bliver brugt i Daniel 7,9 for at beskrive Gud?

 

Gammel af dage
Evindelige Fader
Mægtig Gud
Fredsfyrste
Forløser

 
 

Se Bibelen:Daniels Bog 7,9

 

Time:  

 
©2009-2017 John Surridge