22. Liv og vandel

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

I Johannesevangeliet kap. 17, beder Jesus for sine disciple og han siger at ”De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden.” Hvad beder Jesus, Gud om at gøre for sine disciple?

 

Frels dem fra forfølgelsen
Bevar dem fra det onde
Tag dem ud af verden
Lær dem hans lov
Før dem til Jerusalem

 
 

Se Bibelen:Johannesevangeliet 17,15-16

 

Time:  

 
©2009-2018 John Surridge