21. Kristen forvaltning

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Hvem er det verden, med alt hvad den rummer, tilhører ifølge Salmernes Bog 24,1?

 

Herren
Mennesket
Satan
Jøderne
Englene

 
 

Se Bibelen:Salmernes Bog 24,1

 

Time:  

 
©2009-2018 John Surridge