17. Åndelige gaver

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Da Jesus spiste påskemåltidet, for sidste gang, med sine disciple, sagde han til dem at han ikke ville spise påskemåltidet med dem igen - før hvad?

 

Efter opstandelsen
Alting er fuldendt
Det er hændt, som profeterne forudsagde
Den sidste tid
Det fuldendes i Guds rige

 
 

Se Bibelen:Lukasevangeliet 22,13-16

 

Time:  

 
©2009-2017 John Surridge