14. Enhed i Kristi legeme

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Hvilket nyt bud gav Jesus til sine disciple i Johannesevangeliet 13,34?

 

Elsk hinanden
Giv tiende til kirken
Ær din far og din mor
Tilbed om søndagen
Hold Sabbatten

 
 

Se Bibelen:Johannesevangeliet 13,34-35

 

Time:  

 
©2009-2018 John Surridge