14. Enhed i Kristi legeme

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Hvilket nyt bud gav Jesus til sine disciple i Johannesevangeliet 13,34?

 

Tilbed om søndagen
Ær din far og din mor
Hold Sabbatten
Giv tiende til kirken
Elsk hinanden

 
 

Se Bibelen:Johannesevangeliet 13,34-35

 

Time:  

 
©2009-2017 John Surridge