10. Frelsens erfaring

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Efter pinsen, da Helligånden var kommet over disciplene, talte Peter til en folkemængde og overbeviste dem om at Jesus, der var blevet korsfæstet og derefter genopstod, var Guds søn. Da folkemængden hørte dette, ”stak det dem i hjertet” og de spurgte, hvad de skulle gøre. Hvad svarede Peter?

 

Omvend jer og lad jer alle døbe
Tilstå jeres synder overfor ypperstepræsten
Riv jeres klæder i stykker
Ifør jer sæk og aske
Sælg alt hvad i ejer og giv det til de fattige

 
 

Se Bibelen:Apostlenes Gerninger 2,37-38

 

Time:  

 
©2009-2018 John Surridge