1. Den hellige skrift

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Hvad fortæller himlen om?

 

Tidens begyndelse
Menneskets natur
Guds herlighed
Kraften ved astrologi
Verdens ende

 
 

Se Bibelen:Salmernes Bog 19,2

 

Time:  

 
©2009-2018 John Surridge