1. Den hellige skrift

 

Spørgsmål 1

 

Svar

 
 

Hvad fortæller himlen om?

 

Verdens ende
Tidens begyndelse
Menneskets natur
Guds herlighed
Kraften ved astrologi

 
 

Se Bibelen:Salmernes Bog 19,2

 

Time:  

 
©2009-2017 John Surridge